Index 
Jegyzőkönyv
PDF 239kWORD 169k
2014. február 27., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.A venezuelai helyzet (vita)
 5.Több tagállam kedvezőtlen időjárási körülményeinek következményei (vita)
 6.A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség ***I - Az EU vízumpolitikájának jövője (vita)
 7.SOLVIT (rövid ismertetés)
 8.A közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedései (rövid ismertetés)
 9.A magáncélú többszörözési jogdíjak (rövid ismertetés)
 10.Szavazások órája
  
10.1.SOLVIT (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.2.Az európai nyomozási határozat ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.3.A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.4.Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.5.A személyek külső határokon történő ellenőrzése ***I (szavazás)
  
10.6.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása ***I (szavazás)
  
10.7.Az ukrajnai helyzet (szavazás)
  
10.8.Az iraki helyzet (szavazás)
  
10.9.A katonai robotrepülőgépek használata (szavazás)
  
10.10.Az alapvető jogok helyzete Európában (2012) (szavazás)
  
10.11.Az európai elfogatóparancs (szavazás)
  
10.12.Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (szavazás)
  
10.13.A venezuelai helyzet (szavazás)
  
10.14.Az EU vízumpolitikájának jövője (szavazás)
  
10.15.A közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedései (szavazás)
  
10.16.A magáncélú többszörözési jogdíjak (szavazás)
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Bizottság mentesítése az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alól – A Tanács ajánlástervezete (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

összes bizottság

- A végrehajtó ügynökségek és hivatalok 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés – A Tanács ajánlástervezetei (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

összes bizottság

- A Tanács ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2012. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2012. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2012. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A közös vállalkozások 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés – A Tanács ajánlástervezete (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Az EUMSZ és az Euratom-szerződés alapján létrehozott szervek 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés – A Tanács ajánlástervezete (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

összes bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

AGRI, INTA

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kiskorúak egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréséről (B7-0170/2014)
utalva, illetékes: FEMM
vélemény: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a korrupció jelenségéről Európában és a világban (B7-0174/2014)
utalva, illetékes: AFET
vélemény: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a jemeni helyzetről (B7-0175/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ittas vezetés megelőzéséről (B7-0176/2014)
utalva, illetékes: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a rákbetegség megelőzéséről (B7-0177/2014)
utalva, illetékes: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-pazarlás megelőzéséről (B7-0178/2014)
utalva, illetékes: AGRI
vélemény: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az újrafeldolgozáson alapuló gazdaságról és az európai polgárok aktív szerepéről (B7-0179/2014)
utalva, illetékes: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini és Niccolo Rinaldi. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszertermékek átlátható címkézésének elismeréséről (B7-0180/2014)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Boszniában elkövetett erőszakos cselekedetekről (B7-0181/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gagauziai helyzetről (B7-0182/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szociális ágazat reformjáról Kínában (B7-0183/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nemek közötti egyenlőségről a munkaerőpiachoz való hozzáférés során (B7-0184/2014)
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a diákmobilitás pénzügyi akadályairól (B7-0195/2014)
utalva, illetékes: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU és Kuba közötti tárgyalásokról (B7-0196/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a néhány olasz borszállítmány esetében tapasztalt feltételezett szabálytalanságokról Németországban (B7-0197/2014)
utalva, illetékes: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Kínai Népköztársaság és Tajvan közötti enyhülésről (B7-0198/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fogyatékossággal élők részvételét elősegítő kulturális és sporttevékenységekről (B7-0199/2014)
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a törökországi sajtószabadságról (B7-0200/2014)
utalva, illetékes: AFET
vélemény: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az internetes zaklatás elleni fellépésről (B7-0208/2014)
utalva, illetékes: LIBE
vélemény: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyermekek egészségének védelméről és az egészségügyi kiadások csökkentéséről (B7-0209/2014)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a robottechnológiák megismertetéséről az egészségügy területén (B7-0210/2014)
utalva, illetékes: ITRE
vélemény: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kidobott elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére szolgáló intelligens hulladékgyűjtőkről (B7-0211/2014)
utalva, illetékes: ENVI

- Adam Bielan. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kisebbségek védelméről Burmában/a Mianmari Államszövetség Köztársaságában (B7-0213/2014)
utalva, illetékes: AFET

- Adam Bielan. Állásfoglalásra irányuló indítvány az asztmáról (B7-0214/2014)
utalva, illetékes: ENVI


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága saját létszámtervének módosítására vonatkozó javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 13. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében az Európai Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot a differenciált előirányzatok és a nem differenciált előirányzatok 2013-ról 2014-re való átviteléről.


4. A venezuelai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Yáñez-Barnuevo García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis és Gabriel Mato Adrover.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan és Seán Kelly.

Felszólal: Algirdas Šemeta.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García és María Muñiz De Urquiza, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


5. Több tagállam kedvezőtlen időjárási körülményeinek következményei (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Több tagállam kedvezőtlen időjárási körülményeinek következményei (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Derek Vaughan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela és Tanja Fajon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos és Francisco José Millán Mon.

Felszólal: Davor Ivo Stier.

Felszólal: Algirdas Šemeta.

A vitát berekesztik.


6. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség ***I - Az EU vízumpolitikájának jövője (vita)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000028/2014), felteszi: Juan Fernando López Aguilar, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU vízumpolitikájának jövője (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon előterjeszti a jelentést.

Juan Fernando López Aguilar kifejti a kérdést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Monica Luisa Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Iosif Matula és Andrej Plenković.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Tanja Fajon.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski és Tatjana Ždanoka, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében, az EU vízumpolitikájának jövőjéről (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.3. pont és 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


7. SOLVIT (rövid ismertetés)

Jelentés a SOLVIT-ról [2013/2154(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt és Marino Baldini.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


8. A közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedései (rövid ismertetés)

Jelentés a közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedéseiről [2013/2150(INI)] - Halászati Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Dolores García-Hierro Caraballo és Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo és Raül Romeva i Rueda ismerteti a jelentést

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula és Maria do Céu Patrão Neves.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.15. pont .


9. A magáncélú többszörözési jogdíjak (rövid ismertetés)

Jelentés a magáncélú többszörözési jogdíjakról [2013/2114(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.2.27-i jegyzőkönyv, 10.16. pont .


(Az ülést 11.35-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

10. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


10.1. SOLVIT (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a SOLVIT-ról [2013/2154(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0164)


10.2. Az európai nyomozási határozat ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TAGÁLLAMOK KEZDEMÉNYEZÉSE, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0165)


10.3. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0166)


10.4. Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre vonatkozóan [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2014)0167)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


10.5. A személyek külső határokon történő ellenőrzése ***I (szavazás)

Jelentés a személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a 895/2006/EK tanácsi határozat és az 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0168)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0168)


10.6. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2014)0169)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2014)0169)

Felszólalások

Mariya Gabriel (előadó) a szavazás előtt.


10.7. Az ukrajnai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 és B7-0224/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0219/2014

(amely a B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 és B7-0224/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Schöpflin György, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere és Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala és Wolfgang Kreissl-Dörfler, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein és Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Adrian Severin, független.

Elfogadva. (P7_TA(2014)0170)

(A B7-0221/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Zbigniew Zaleski, a szavazás előtt.

Elmar Brok, aki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő az (5) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Helmut Scholz, aki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő a 10. módosításhoz, amelyet elfogadnak.

Elmar Brok, aki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő a (14) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Jacek Saryusz-Wolski, aki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő az 1. módosításhoz, amelyet elfogadnak.

Krzysztof Lisek, aki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő új szövegrész beillesztésére a (22) bekezdés után, amelyet elfogadnak.


10.8. Az iraki helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 és B7-0193/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0188/2014

(amely a B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 és B7-0192/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek és Salvador Sedó i Alabart, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa és Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock és Struan Stevenson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2014)0171)

(A B7-0193/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.9. A katonai robotrepülőgépek használata (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 és B7-0206/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0201/2014

(amely a B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 és B7-0206/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli és Anne Delvaux, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Iñaki Irazabalbeitia Fernández, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2014)0172)

(A B7-0205/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Michael Gahler (PPE képviselőcsoport), aki pontosítást fűz képviselőcsoportjának szavazási listájához.

Maria Eleni Koppa, aki szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő a 2. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mert több mint 40 képviselő ellenzi.


10.10. Az alapvető jogok helyzete Európában (2012) (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről Európában (2012) [2013/2078(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette a PPE képviselőcsoport)

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0173)


10.11. Az európai elfogatóparancs (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai elfogatóparancs felülvizsgálatáról [2013/2109(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0174)


10.12. Az EU és Indonézia közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0175)


10.13. A venezuelai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 és B7-0218/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0207/2014

(amely a B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 és B7-0218/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart és Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2014)0176)

(A B7-0215/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.14. Az EU vízumpolitikájának jövője (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0194/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0177)


10.15. A közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedései (szavazás)

Jelentés a közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedéseiről [2013/2150(INI)] - Halászati Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Dolores García-Hierro Caraballo és Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0178)


10.16. A magáncélú többszörözési jogdíjak (szavazás)

Jelentés a magáncélú többszörözési jogdíjakról [2013/2114(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az ALDE képviselőcsoport)

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2014)0179)

Felszólalások

Jacek Protasiewicz, aki pour panaszt emel amiatt, hogy a frankfurti repülőtéren nem megfelelő bánásmódban volt része, valamint az erről megjelent német újságcikk miatt. (Az elnök bejelenti, hogy az illetékes szervekhez fordul e kérdésben.)


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzése és megtartása javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő eszerint a holnapi naptól, 2014. február 28-tól kezdődik.


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: szerda 2014. február 26.)

Klaus-Heiner Lehne- és Luigi Berlinguer-jelentés - A7-0301/2013
Adam Bielan

Linda McAvan-jelentés - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková és Charles Tannock

Mary Honeyball-jelentés - A7-0071/2014
Morvai Krisztina.

(Szavazások órája: csütörtök 2014. február 27.)

Morten Løkkegaard-jelentés - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková és Seán Kelly

Nuno Melo-jelentés - A7-0477/2013
Seán Kelly

Tanja Fajon-jelentés - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly és Elena Băsescu

Yannick Jadot-ajánlás - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Az ukrajnai helyzet - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Sógor Csaba, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Morvai Krisztina, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Az iraki helyzet - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan és Seán Kelly

A katonai robotrepülőgépek használata - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock és Adam Bielan

Louis Michel-jelentés - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan és Philip Claeys

Sarah Ludford-jelentés - A7-0039/2014
Charles Tannock

A venezuelai helyzet - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan és Seán Kelly

Az EU vízumpolitikájának jövője - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock és Adam Bielan

Dolores García-Hierro Caraballo- és Raül Romeva i Rueda-jelentés - A7-0070/2014
Seán Kelly

Françoise Castex-jelentés - A7-0114/2014
Monika Smolková és Adam Bielan.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Ajánlások a Tanácsnak (az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdése)

AFET bizottság

- A Tanácshoz intézett ajánlás az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 69. ülésszakáról (2014/2017(INI))
(vélemény: DEVE)

- A Tanácshoz intézett ajánlás a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös vízumkorlátozások bevezetéséről (2014/2016(INI))


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. március 102014. március 13.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat