Rodyklė 
Protokolas
PDF 234kWORD 169k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 5.Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (diskusijos)
 6.Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams ***I - ES vizų politikos ateitis (diskusijos)
 7.SOLVIT (trumpas pristatymas)
 8.Konkrečios priemonės bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį (trumpas pristatymas)
 9.Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui (trumpas pristatymas)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.SOLVIT (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.2.Europos tyrimo orderis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.3.Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Asmenų kontrolė prie išorės sienų ***I (balsavimas)
  
10.6.Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I (balsavimas)
  
10.7.Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
  
10.8.Padėtis Irake (balsavimas)
  
10.9.Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas (balsavimas)
  
10.10.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2012 m.) (balsavimas)
  
10.11.Europos arešto orderis (balsavimas)
  
10.12.ES ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais (balsavimas)
  
10.13.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  
10.14.ES vizų politikos ateitis (balsavimas)
  
10.15.Konkrečios priemonės bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį (balsavimas)
  
10.16.Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui (balsavimas)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Patvirtinimas, kad Komisija įvykdė 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Tarybos rekomendacijos projektas (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

visi

- Patvirtinimas, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2012 finansinių metų biudžetą. Tarybos rekomendacijų projektai (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

visi

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (aštuntojo EPF) 2012 finansinių metų operacijas (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2012 finansinių metų operacijas (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (dešimtojo EPF) 2012 finansinių metų operacijas (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Patvirtinimas, kad bendrosios įmonės įvykdė 2012 finansinių metų biudžetą. Tarybos rekomendacijų projektas (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Patvirtinimas, kad įstaigos, įsteigtos pagal SESV ir Euratomo sutartį, įvykdė 2012 finansinių metų biudžetą – Tarybos rekomendacijų projektai (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

visi

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

AGRI, INTA

2) Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vienodų galimybių vaikams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis (B7-0170/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM
nuomonė: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl korupcijos reiškinio Europoje ir pasaulyje (B7-0174/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Jemene (B7-0175/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio prevencijos (B7-0176/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vėžio prevencijos (B7-0177/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto švaistymo prevencijos (B7-0178/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perdirbimu grindžiamos ekonomikos ir Europos piliečių aktyvaus dalyvavimo (B7-0179/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ir Niccolo Rinaldi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidraus maisto produktų ženklinimo pripažinimo (B7-0180/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto Bosnijoje (B7-0181/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Gagauzijoje (B7-0182/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos socialinės sistemos pertvarkymo (B7-0183/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lyčių lygybės siekiant patekti į darbo rinką (B7-0184/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl studentų judumui kylančių finansinių kliūčių (B7-0195/2014)
perduota atsakingam komitetui: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Kubos derybų (B7-0196/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įtariamų pažeidimų, susijusių su keleto itališko vyno siuntų sulaikymu Vokietijoje (B7-0197/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įtampos mažinimo tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Kinijos Respublikos (B7-0198/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kultūrinės ir sportinės veiklos, kaip neįgaliųjų integravimo priemonės (B7-0199/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl spaudos laisvės Turkijoje (B7-0200/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su priekabiavimu virtualioje erdvėje (B7-0208/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros išlaidų sumažinimo (B7-0209/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl robotų technologijų taikymo sveikatos apsaugos srityje (B7-0210/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pažangiųjų šiukšlių konteinerių, skirtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) šalinimui (B7-0211/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Adam Bielan. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažumų apsaugos Birmoje (Mianmaro Sąjungos Respublikoje) (B7-0213/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Adam Bielan. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl astmos (B7-0214/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


3. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nereikšti prieštaravimų Regionų komiteto pateiktam projektui dėl organizacinės struktūros keitimo.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalis Europos Komisija pranešė biudžeto valdymo institucijai apie diferencijuotųjų ir nediferencijuotųjų asignavimų perkėlimą iš 2013 m. į 2014 m.


4. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (Komisijos narys) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Luis Yáñez-Barnuevo García S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Antonio Masip Hidalgo) ir Gabriel Mato Adrover.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Rui Tavares), Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan ir Seán Kelly.

Kalbėjo Algirdas Šemeta.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje 2014/2600(RSP) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje 2014/2600(RSP) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.13 punktas.


5. Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE frakcijos vardu, Derek Vaughan S&D frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela ir Tanja Fajon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos ir Francisco José Millán Mon.

Kalbėjo Davor Ivo Stier.

Kalbėjo Algirdas Šemeta.

Diskusijos baigtos.


6. Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams ***I - ES vizų politikos ateitis (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000028/2014) kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu Komisijai: Būsima ES vizų politika (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon pristatė savo pranešimą.

Juan Fernando López Aguilar pristatė klausimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Ioan Enciu S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Iosif Matula ir Andrej Plenković.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Tanja Fajon.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski ir Tatjana Ždanoka, vardu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, dėl būsimos ES vizų politikos (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.3 punktas ir 10.4 punktas.


7. SOLVIT (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl SOLVIT [2013/2154(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt ir Marino Baldini.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas.


8. Konkrečios priemonės bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl konkrečių priemonių bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį [2013/2150(INI)] - Žuvininkystės komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Dolores García-Hierro Caraballo ir Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo ir Raül Romeva i Rueda padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula ir Maria do Céu Patrão Neves.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 10.15 punktas.


9. Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui [2013/2114(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström ir Zbigniew Zaleski.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 10.16 punktas.


(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. SOLVIT (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl SOLVIT [2013/2154(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0164)


10.2. Europos tyrimo orderis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose projekto [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

VALSTYBŲ NARIŲ INICIATYVA, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0165)


10.3. Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0166)


10.4. Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0167)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


10.5. Asmenų kontrolė prie išorės sienų ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka, grindžiama vienašališku Kroatijos ir Kipro tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje ne ilgiau kaip 90 per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 895/2006/EB ir Nr. 582/2008/EB [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0168)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0168)


10.6. Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0169)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0169)

Kalbėjo:

Mariya Gabriel (pranešėja), prieš balsavimą.


10.7. Padėtis Ukrainoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ir B7-0224/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0219/2014

(keičiama B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ir B7-0224/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ir Andrej Plenković PPE frakcijos vardu;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ir Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein ir Marian Harkin ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu;

Adrian Severin , nepriklausomas Parlamento narys.

Priimta (P7_TA(2014)0170)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0221/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Zbigniew Zaleski, prieš balsavimą.

Elmar Brok, jis pasiūlė 5 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Helmut Scholz, jis pasiūlė 10 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Elmar Brok, jis pasiūlė 14 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Jacek Saryusz-Wolski, jis pasiūlė 1 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Krzysztof Lisek, jis pasiūlė žodinį pakeitimą, kuriuo įterpiamas naujas tekstas po 22 dalies, kuris buvo priimtas.


10.8. Padėtis Irake (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ir B7-0193/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0188/2014

(keičiama B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ir B7-0192/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ir Salvador Sedó i Alabart PPE frakcijos vardu;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ir Libor Rouček S&D frakcijos vardu;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu;

Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Struan Stevenson ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0171)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0193/2014 anuliuotas.)


10.9. Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ir B7-0206/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0201/2014

(keičiama B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ir B7-0206/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ir Anne Delvaux PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu;

Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0172)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0205/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Michael Gahler (PPE frakcija), jis patikslino savo frakcijos balsavimo sąrašą.

Maria Eleni Koppa, jis pasiūlė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau nei keturiasdešimt Parlamento narių jam prieštaravo.


10.10. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2012 m.) (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.) [2013/2078(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas PPE frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0173)


10.11. Europos arešto orderis (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos arešto orderio persvarstymo [2013/2109(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0174)


10.12. ES ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0187/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0175)


10.13. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 ir B7-0218/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0207/2014

(keičiama B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 ir B7-0218/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart ir Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0176)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0215/2014 anuliuotas.)


10.14. ES vizų politikos ateitis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0194/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0177)


10.15. Konkrečios priemonės bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį (balsavimas)

Pranešimas dėl konkrečių priemonių bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį [2013/2150(INI)] - Žuvininkystės komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Dolores García-Hierro Caraballo ir Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0178)


10.16. Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui (balsavimas)

Pranešimas dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui [2013/2114(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ALDE frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0179)

Kalbėjo:

Jacek Protasiewicz, jis pasiskundė dėl elgesio su juo Frankfurto oro uoste ir Vokietijos laikraštyje pasirodžiusio straipsnio apie šį incidentą. (Pirmininkas pranešė, kad klausimas bus perduotas kompetentingoms tarnyboms).


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl šių pozicijų:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB bei panaikinama Direktyva 70/157/EEB (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2014 m. vasario 28 d.


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(trečiadienis 2014 m. vasario 26 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Klaus-Heiner Lehne ir Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Pranešimas: Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková ir Charles Tannock

Pranešimas: Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(ketvirtadienis 2014 m. vasario 27 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková ir Seán Kelly

Pranešimas: Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Pranešimas: Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly ir Elena Băsescu

Rekomendacija: Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Padėtis Ukrainoje - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Padėtis Irake - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan ir Seán Kelly

Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock ir Adam Bielan

Pranešimas: Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan ir Philip Claeys

Pranešimas: Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Padėtis Venesueloje - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan ir Seán Kelly

ES vizų politikos ateitis - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock ir Adam Bielan

Pranešimas: Dolores García-Hierro Caraballo ir Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Pranešimas: Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková ir Adam Bielan.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Rekomendacijos Tarybai (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalis)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos (2014/2017(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Rekomendacija Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnickio byla (2014/2016(INI))


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. kovo 10 d.2014 m. kovo 13 d..


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 13.35 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika