Indekss 
Protokols
PDF 234kWORD 166k
Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 5.Nelabvēlīgo laika apstākļu sekas vairākās dalībvalstīs (debates)
 6.Vīzu režīms trešo valstu valstspiederīgajiem ***I - ES vīzu politikas nākotne (debates)
 7.SOLVIT (īss izklāsts)
 8.Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (īss izklāsts)
 9.Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām (īss izklāsts)
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.SOLVIT (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.2.Eiropas izmeklēšanas rīkojums ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.3.Vīzu režīms trešo valstu valstspiederīgajiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.4.ES un Indonēzijas Republikas brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz ES *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
10.5.Personu kontrole pie ārējām robežām ***I (balsošana)
  
10.6.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas ***I (balsošana)
  
10.7.Stāvoklis Ukrainā (balsošana)
  
10.8.Stāvoklis Irākā (balsošana)
  
10.9.Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana (balsošana)
  
10.10.Stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads) (balsošana)
  
10.11.Eiropas apcietināšanas orderis (balsošana)
  
10.12.ES un Indonēzijas Republikas Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (balsošana)
  
10.13.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  
10.14.ES vīzu politikas nākotne (balsošana)
  
10.15.Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (balsošana)
  
10.16.Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām (balsošana)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 13.Balsojuma skaidrojumi
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Apstiprinājums, ko sniedz Komisijai par 2012. finanšu gada Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi - Padomes ieteikuma projekts (05848/2014 - C7-0048/2014 – 2013/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

visas

- Apstiprinājums, ko sniedz izpildaģentūrām par 2012. finanšu gada budžeta izpildi - projekts Padomes ieteikumiem (05850/2014 - C7-0049/2014 – 2013/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

visas

- Padomes ieteikums attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (astotā EAF) darbību īstenošanu 2012. finanšu gadā (05748/2014 - C7-0050/2014 – 2013/2206(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (devītais EAF) darbību īstenošanu 2012. finanšu gadā (05750/2014 - C7-0051/2014 – 2013/2206(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (desmitais EAF) darbību īstenošanu 2012. finanšu gadā (05753/2014 - C7-0052/2014 – 2013/2206(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Apstiprinājums, ko sniedz kopuzņēmumiem par 2012. finanšu gada budžeta izpildi, - Padomes ieteikumu projekts (05851/2014 - C7-0053/2014 – 2013/2247(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Apstiprinājums, ko sniedz saskaņā ar LESD un Euratom līgumu izveidotajām struktūrām par 2012. finanšu gada budžeta izpildi - Padomes ieteikumu projekti (05849/2014 - C7-0054/2014 – 2013/2208(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

visas

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (14783/2013 - C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

AGRI, INTA

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par bērnu vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei (B7-0170/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM
atzinums: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par korupciju Eiropā un pasaulē (B7-0174/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Jemenā (B7-0175/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par profilaksi pret braukšanu reibumā (B7-0176/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par vēža profilaksi (B7-0177/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu (B7-0178/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par otrreizējās pārstrādes ekonomiku un Eiropas iedzīvotāju aktīvo lomu (B7-0179/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini un Niccolo Rinaldi. Rezolūcijas priekšlikums par pārredzama marķējuma ieviešanu pārtikas produktiem (B7-0180/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par vardarbību Bosnijā (B7-0181/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Gagauzijā (B7-0182/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par sociālo reformu Ķīnā (B7-0183/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par dzimumu līdztiesību saistībā ar piekļuvi darba tirgum (B7-0184/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par finansiāliem šķēršļiem studentu mobilitātei (B7-0195/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības un Kubas sarunām (B7-0196/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par iespējamiem pārkāpumiem, Vācijā aizturot dažas Itālijas vīna kravas (B7-0197/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas Tautas Republikas un Ķīnas Republikas attiecību normalizēšanu (B7-0198/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par kultūras un sporta pasākumiem personu ar invaliditāti līdzdalības veicināšanai (B7-0199/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par preses brīvību Turcijā (B7-0200/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret iebiedēšanu tiešsaistē (B7-0208/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par bērnu veselības aizsardzību un veselības aprūpes izdevumu samazināšanu (B7-0209/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par robotu tehnikas popularizēšanu veselības jomā (B7-0210/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par viedkonteineriem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apglabāšanai (B7-0211/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Adam Bielan. Rezolūcijas priekšlikums par minoritāšu aizsardzību Birmā/ Mjanmas Savienības Republikā (B7-0213/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Adam Bielan. Rezolūcijas priekšlikums par astmu (B7-0214/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz izmaiņu izdarīšanu savā štatu sarakstā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 1. un 2. punktu Eiropas Komisija ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par diferencēto un nediferencēto apropriāciju pārvietojumu no 2013. gada uz 2014. gadu.


4. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2014/2600(RSP)).

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves) vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Luis Yáñez-Barnuevo García S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Antonio Masip Hidalgo, un Gabriel Mato Adrover.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan un Seán Kelly.

Uzstājās Algirdas Šemeta.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.2.2014. protokola 10.13. punkts


5. Nelabvēlīgo laika apstākļu sekas vairākās dalībvalstīs (debates)

Komisijas paziņojums: Nelabvēlīgo laika apstākļu sekas vairākās dalībvalstīs (2014/2599(RSP)).

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE grupas vārdā, Derek Vaughan S&D grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela un Tanja Fajon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos un Francisco José Millán Mon.

Uzstājās Davor Ivo Stier.

Uzstājās Algirdas Šemeta.

Debates tika slēgtas.


6. Vīzu režīms trešo valstu valstspiederīgajiem ***I - ES vīzu politikas nākotne (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A7-0104/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000028/2014) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā Komisijai: par ES turpmāko vīzu politiku (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014).

Tanja Fajon iepazīstināja ar ziņojumu.

Juan Fernando López Aguilar izvērsa jautājumu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Ioan Enciu S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Iosif Matula un Andrej Plenković.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Tanja Fajon.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski un Tatjana Ždanoka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā: par ES vīzu politikas nākotni (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.2.2014. protokola 10.3. punkts un 27.2.2014. protokola 10.4. punkts.


7. SOLVIT (īss izklāsts)

Ziņojums par SOLVIT [2013/2154(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014).

Morten Løkkegaard iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt un Marino Baldini.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 27.2.2014. protokola 10.1. punkts.


8. Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (īss izklāsts)

Ziņojums par īpašiem kopējās zivsaimniecības politikas pasākumiem sieviešu lomas palielināšanai [2013/2150(INI)] - Zivsaimniecības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Dolores García-Hierro Caraballo un Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014).

Dolores García-Hierro Caraballo un Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula un Maria do Céu Patrão Neves.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 27.2.2014. protokola 10.15. punkts.


9. Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām (īss izklāsts)

Ziņojums par nodevām par kopēšanu privātām vajadzībām [2013/2114(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Françoise Castex (A7-0114/2014).

Françoise Castex iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 27.2.2014. protokola 10.16. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. SOLVIT (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par SOLVIT [2013/2154(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0164).


10.2. Eiropas izmeklēšanas rīkojums ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nuno Melo (A7-0477/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

DALĪBVALSTU INICIATĪVA, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0165).


10.3. Vīzu režīms trešo valstu valstspiederīgajiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A7-0104/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0166).


10.4. ES un Indonēzijas Republikas brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz ES *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Indonēzijas Republikas brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0043/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0167).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


10.5. Personu kontrole pie ārējām robežām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka attiecībā uz tranzītu caur to teritorijām vai iecerēto uzturēšanos to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu periodā, Horvātija un Kipra dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām valsts vīzām, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 895/2006/EK un Lēmumu Nr. 582/2008/EK [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A7-0082/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0168).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0168).


10.6. Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A7-0373/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0169).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0169).

Uzstāšanās

Mariya Gabriel (referente) uzstājās pirms balsošanas.


10.7. Stāvoklis Ukrainā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 un B7-0224/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0219/2014

(aizstāj B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 un B7-0224/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere un Andrej Plenković PPE grupas vārdā;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala un Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein un Marian Harkin ALDE grupas vārdā;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā;

Adrian Severin, pie grupām nepiederošs deputāts.

Pieņemts (P7_TA(2014)0170).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0221/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Zbigniew Zaleski uzstājās pirms balsošanas.

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam, un to pieņēma.

Helmut Scholz ierosināja mutisku grozījumu 10. punktam, un to pieņēma.

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu 14. punktam, un to pieņēma.

Jacek Saryusz-Wolski ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, un to pieņēma.

Krzysztof Lisek ierosināja mutisku grozījumu, lai aiz 22. punkta iekļautu jaunu tekstu, un to pieņēma.


10.8. Stāvoklis Irākā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 un B7-0193/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0188/2014

(aizstāj B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 un B7-0192/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek un Salvador Sedó i Alabart PPE grupas vārdā;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa un Libor Rouček S&D grupas vārdā;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā;

Tarja Cronberg Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Struan Stevenson ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0171).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0193/2014 vairs nav spēkā.)


10.9. Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 un B7-0206/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0201/2014

(aizstāj B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 un B7-0206/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli un Anne Delvaux PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā;

Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0172).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0205/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Michael Gahler (PPE grupa) sniedza precizējumu par savas grupas balsošanas sarakstu.

Maria Eleni Koppa ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


10.10. Stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads) (balsošana)

Ziņojums par stāvokli pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads) [2013/2078(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Louis Michel (A7-0051/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0173).


10.11. Eiropas apcietināšanas orderis (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas apcietināšanas ordera pārskatīšanu [2013/2109(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sarah Ludford (A7-0039/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0174).


10.12. ES un Indonēzijas Republikas Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0187/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0175).


10.13. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 un B7-0218/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0207/2014.

(aizstāj B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 un B7-0218/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart un Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0176).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0215/2014 vairs nav spēkā.)


10.14. ES vīzu politikas nākotne (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0194/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0177).


10.15. Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (balsošana)

Ziņojums par īpašiem kopējās zivsaimniecības politikas pasākumiem sieviešu lomas palielināšanai [2013/2150(INI)] - Zivsaimniecības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Dolores García-Hierro Caraballo un Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0178).


10.16. Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām (balsošana)

Ziņojums par nodevām par kopēšanu privātām vajadzībām [2013/2114(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Françoise Castex (A7-0114/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ALDE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0179).

Uzstāšanās

Jacek Protasiewicz sūdzējās par izturēšanos pret viņu Frankfurtes lidostā un par kādā vācu žurnālā publicēto rakstu saistībā ar šo incidentu (sēdes vadītājs paziņoja, ka šo jautājumu nodos izskatīšanai kompetentajām iestādēm).


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2014. gada 28. februārī.


13. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks trešdien, 2014. gada 26. februārī)

Klaus-Heiner Lehne un Luigi Berlinguer ziņojums - A7-0301/2013
Adam Bielan

Linda McAvan ziņojums - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková un Charles Tannock

Mary Honeyball ziņojums - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Balsošanas laiks ceturtdien, 2014. gada 27. februārī)

Morten Løkkegaard ziņojums - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková un Seán Kelly

Nuno Melo ziņojums - A7-0477/2013
Seán Kelly

Tanja Fajon ziņojums - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly un Elena Băsescu

Yannick Jadot ieteikums - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Stāvoklis Ukrainā - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Stāvoklis Irākā - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan un Seán Kelly

Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock un Adam Bielan

Louis Michel ziņojums - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan un Philip Claeys

Sarah Ludford ziņojums - A7-0039/2014
Charles Tannock

Stāvoklis Venecuēlā - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan un Seán Kelly

ES vīzu politikas nākotne - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock un Adam Bielan

Dolores García-Hierro Caraballo un Raül Romeva i Rueda ziņojums - A7-0070/2014
Seán Kelly

Françoise Castex ziņojums - A7-0114/2014
Monika Smolková un Adam Bielan.


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Ieteikumi Padomei (Reglamenta 121. panta 3. punkts)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesiju (2014/2017(INI))
(atzinums: DEVE)

- Ieteikums Padomei par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā (2014/2016(INI))


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2014. gada 10. marta līdz 2014. gada 13. martam.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika