Indiċi 
Minuti
PDF 243kWORD 171k
Il-Ħamis, 27 ta' Frar 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)
 5.Konsegwenzi tal-kundizzjonijiet meteoroloġiċi ħżiena f'varji Stati Membri (dibattitu)
 6.Rekwiżiti ta' viżi għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I - Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (dibattitu)
 7.SOLVIT (preżentazzjoni qasira)
 8.Azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa (preżentazzjoni qasira)
 9.Imposti fuq l-ikkupjar privat (preżentazzjoni qasira)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.SOLVIT (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.2.Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.3.Rekwiżiti ta' viżi għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.4.Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ fi prodotti tal-injam għall-UE *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.5.Il-kontroll tal-persuni fil-fruntieri esterni ***I (votazzjoni)
  10.6.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni ta' Stati Membri u ta' dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa ***I (votazzjoni)
  10.7.Sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)
  10.8.Sitwazzjoni fl-Iraq (votazzjoni)
  10.9.L-użu ta' drones armati (votazzjoni)
  10.10.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2012) (votazzjoni)
  10.11.Mandat ta' Arrest Ewropew (votazzjoni)
  10.12.Ftehim ta' Sħubija Volontarju UE-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresta, governanza u kummerċ fil-prodotti tal-injam lejn l-UE (votazzjoni)
  10.13.Sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  10.14.Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (votazzjoni)
  10.15.Azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa (votazzjoni)
  10.16.Imposti fuq l-ikkupjar privat (votazzjoni)
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

kollha

- Kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2012 - Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

kollha

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (it-tmien FEŻ) għas-sena finanzjarja 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (id-disa’ FEŻ)għas-sena finanzjarja 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (l-għaxar FEŻ) għas-sena finanzjarja 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Kwittanza li għandha tingħata lill-impriżi konġunti fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2012 - Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Kwittanza li għandha tingħata lill-korpi stabbiliti taħt it-TFUE u t-Trattat Euratom fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2012 - Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

irreferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

kollha

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll mal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

irreferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

AGRI, INTA

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċess indaqs għall-kura tas-saħħa għall-minorenni (B7-0170/2014)
irreferut responsabbli: FEMM
opinjoni: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fenomenu tal-korruzzjoni fl-Ewropa u fid-dinja (B7-0174/2014)
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (B7-0175/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tas-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb (B7-0176/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tal-kanċer (B7-0177/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel (B7-0178/2014)
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija tar-riċiklaġġ u r-rwol attiv taċ-ċittadini Ewropej (B7-0179/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini u Niccolo Rinaldi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent tat-tikketta trasparenti għal prodotti tal-ikel (B7-0180/2014)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenza fil-Bosnja (B7-0181/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Gagauzia (B7-0182/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tal-qasam soċjali fiċ-Ċina (B7-0183/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneri fl-aċċess għas-suq tax-xogħol (B7-0184/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ostakoli finanzjarji għall-Mobilità tal-Istudenti (B7-0195/2014)
irreferut responsabbli: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-negozjati bejn l-UE u Kuba (B7-0196/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar irregolaritajiet suspetti fl-imblokk ta' ċerti partiti ta' nbid Taljan fil-Ġermanja (B7-0197/2014)
irreferut responsabbli: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-distensjoni bejn ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Repubblika taċ-Ċina (B7-0198/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attivitajiet kulturali u sportivi bħala strument ta' parteċipazzjoni għall-persuni b'diżabilità (B7-0199/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-libertà tal-istampa fit-Turkija (B7-0200/2014)
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-bullying onlajn (B7-0208/2014)
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tas-saħħa tat-tfal u t-tnaqqis fl-infiq għall-kura tas-saħħa (B7-0209/2014)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tat-tekniki robotiċi fil-qasam tas-saħħa (B7-0210/2014)
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontenituri intelliġenti għar-rimi ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (B7-0211/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Adam Bielan. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni ta' minoranzi f'Burma/fir-Repubblika tal-Unjoni tal-Mjanmar (B7-0213/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Adam Bielan. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ażma (B7-0214/2014)
irreferut responsabbli: ENVI


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 50(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jifformulax oġġezzjonijiet għall-proġett imressaq mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-modifika tal-organigramma tiegħu.

Skont l-Artikolu 13(1) u (2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni Ewropea informat lill-awtorità baġitarja bir-riport tal-approprjazzjonijiet differenzjati u mhux differenzjati mill-2013 sal-2014.


4. Sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Venezwela (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Antonio Masip Hidalgo, u Gabriel Mato Adrover.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan u Seán Kelly.

Intervent ta': Algirdas Šemeta.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal- Minuti ta' 27.2.2014.


5. Konsegwenzi tal-kundizzjonijiet meteoroloġiċi ħżiena f'varji Stati Membri (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Konsegwenzi tal-kundizzjonijiet meteoroloġiċi ħżiena f'varji Stati Membri (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Marie-Thérèse Sanchez-Schmid f'isem il-Grupp PPE, Derek Vaughan f'isem il-Grupp S&D, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela u Tanja Fajon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos u Francisco José Millán Mon.

Intervent ta': Davor Ivo Stier.

Intervent ta': Algirdas Šemeta.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Rekwiżiti ta' viżi għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I - Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom jeħtieġ li jkollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn tali rekwiżit [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000028/2014) imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il- Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon ippreżentat ir-rapport.

Juan Fernando López Aguilar daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Ioan Enciu f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikola Vuljanić f'isem il-Grupp GUE/NGL, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra u Monica Luisa Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Iosif Matula u Andrej Plenković.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Tanja Fajon.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski u Tatjana Ždanoka, f'isem il- Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, dwar il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 27.2.2014 u punt 10.4 tal- Minuti ta' 27.2.2014.


7. SOLVIT (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar SOLVIT [2013/2154(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt u Marino Baldini.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 27.2.2014.


8. Azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa [2013/2150(INI)] - Kumitat għas-Sajd - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Dolores García-Hierro Caraballo u Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo u Raül Romeva i Rueda għamlu l-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula u Maria do Céu Patrão Neves.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.15 tal- Minuti ta' 27.2.2014.


9. Imposti fuq l-ikkupjar privat (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar imposti fuq l-ikkupjar privat [2013/2114(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström u Zbigniew Zaleski.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.16 tal- Minuti ta' 27.2.2014.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. SOLVIT (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar SOLVIT [2013/2154(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0164)


10.2. Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

INIZJATTIVA TAL-ISTATI MEMBRI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0165)


10.3. Rekwiżiti ta' viżi għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom jeħtieġ li jkollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn tali rekwiżit [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0166)


10.4. Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ fi prodotti tal-injam għall-UE *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0167)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


10.5. Il-kontroll tal-persuni fil-fruntieri esterni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fil-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Kroazja u Ċipru ta' ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għat-tranżitu minn jew soġġorni intiżi fit-territorji tagħhom li ma jaqbżux id-90 jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 180 jum u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE u d-Deċiżjoni Nru 582/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0168)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0168)


10.6. Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni ta' Stati Membri u ta' dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0169)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0169)

Interventi

Mariya Gabriel (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


10.7. Sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 u B7-0224/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0219/2014

(flok B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 u B7-0224/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere u Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala u Wolfgang Kreissl-Dörfler f'isem il-Grupp S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein u Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes u Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR;

Adrian Severin Membru mhux affiljat.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0170)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0221/2014 waqgħet.)

Interventi

Zbigniew Zaleski, qabel il-votazzjoni.

Elmar Brok, biex iressaq emenda orali għall-paragrafu 5, li ġiet aċċettata.

Helmut Scholz, biex iressaq emenda orali għall-emenda 10, li ġiet aċċettata.

Elmar Brok, biex iressaq emenda orali għall-paragrafu 14, li ġiet aċċettata.

Jacek Saryusz-Wolski, biex iressaq emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.

Krzysztof Lisek, biex iressaq emenda orali biex jiddaħħal test ġdid wara l-paragrafu 22, li ġiet aċċettata.


10.8. Sitwazzjoni fl-Iraq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 u B7-0193/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0188/2014

(flok B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 u B7-0192/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek u Salvador Sedó i Alabart f'isem il-Grupp PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa u Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE;

Tarja Cronberg f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock u Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0171)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0193/2014 waqgħet.)


10.9. L-użu ta' drones armati (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 u B7-0206/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0201/2014

(flok B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 u B7-0206/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli u Anne Delvaux f'isem il-Grupp PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0172)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0205/2014 waqgħet.)

Interventi

Michael Gahler (Grupp PPE), biex jippreċiża l-lista tal-votazzjoni tal-grupp tiegħu.

Maria Eleni Koppa, biex tressaq emenda orali għall-emenda 2, li ma ġietx aċċettata, billi iktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


10.10. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2012) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2012 [2013/2078(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp PPE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0173)


10.11. Mandat ta' Arrest Ewropew (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-Mandat ta' Arrest Ewropew [2013/2109(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0174)


10.12. Ftehim ta' Sħubija Volontarju UE-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresta, governanza u kummerċ fil-prodotti tal-injam lejn l-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0187/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0175)


10.13. Sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 u B7-0218/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0207/2014

(flok B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 u B7-0218/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart u Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0176)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0215/2014 waqgħet.)


10.14. Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0194/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0177)


10.15. Azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa (votazzjoni)

Rapport dwar l-azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa [2013/2150(INI)] - Kumitat għas-Sajd - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Dolores García-Hierro Caraballo u Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0178)


10.16. Imposti fuq l-ikkupjar privat (votazzjoni)

Rapport dwar imposti fuq l-ikkupjar privat [2013/2114(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ALDE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0179)

Interventi

Jacek Protasiewicz, biex jikkundanna t-trattament li rċieva fl-ajruport ta' Frankfurt u l-artiklu li deher f'gazzetta Ġermaniża dwar dan l-inċident. (Il-President informa li se jgħaddi l-kwistjoni għand l-awtoritajiet kompetenti).


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi sabiex tiżdied il-mobbiltà tal-ħaddiema minn Stat Membru għal ieħor permezz ta’ titjib fil-ksib u l-preservazzjoni tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
irreferut responsabbli: EMPL

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur u s-sostituzzjoni tas-sistemi tas-sajlenser, u li jemenda d- Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttiva 70/157/KEE (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 28 ta' Frar 2014.


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa 26 ta' Frar 2014)

Rapport Klaus-Heiner Lehne u Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Rapport Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková u Charles Tannock

Rapport Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 27 ta' Frar 2014)

Rapport Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková u Seán Kelly

Rapport Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Rapport Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly u Elena Băsescu

Rakkomandazzjoni Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Sitwazzjoni fl-Ukraina - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sitwazzjoni fl-Iraq - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan u Seán Kelly

L-użu ta' drones armati - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock u Adam Bielan

Rapport Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan u Philip Claeys

Rapport Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Sitwazzjoni fil-Venezwela - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan u Seán Kelly

Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock u Adam Bielan

Rapport Dolores García-Hierro Caraballo u Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Rapport Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková u Adam Bielan.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill (Artikolu 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar id-69 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2014/2017(INI))
(opinjoni: DEVE)

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ restrizzjonijiet komuni rigward il-viża għal uffiċjali Russi involuti fil-każ Sergei Magnitsky (2014/2016(INI)) .


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 10 ta' Marzu 2014 sad-data 13 ta' Marzu 2014.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza