Index 
Proces-verbal
PDF 237kWORD 173k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Situația din Venezuela (dezbatere)
 5.Consecințele unor condiții meteorologice nefavorabile în diverse state membre (dezbatere)
 6.Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I - Viitorul politicii UE în materie de vize (dezbatere)
 7.SOLVIT (prezentare succintă)
 8.Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (prezentare succintă)
 9.Taxele pentru copierea privată (prezentare succintă)
 10.Votare
  
10.1.SOLVIT (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.2.Ordinul european de anchetă ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.3.Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în UE *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Controlul persoanelor la frontierele externe ***I (vot)
  
10.6.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (vot)
  
10.7.Situația din Ucraina (vot)
  
10.8.Situația din Irak (vot)
  
10.9.Utilizarea dronelor înarmate (vot)
  
10.10.Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (vot)
  
10.11.Mandatul european de arestare (vot)
  
10.12.Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (vot)
  
10.13.Situația din Venezuela (vot)
  
10.14.Viitorul politicii UE în materie de vize (vot)
  
10.15.Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (vot)
  
10.16.Taxele pentru copierea privată (vot)
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 13.Explicaţii privind votul
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 17.Calendarul următoarelor şedinţe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuția bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 - Proiect de recomandare a Consiliului (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

toate

- Descărcarea de gestiune a agențiilor executive în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2012 - Proiect de recomandări ale Consiliului (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

toate

- Recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al zecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune a întreprinderilor comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2012 - Proiect de recomandări ale Consiliului (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Descărcarea de gestiune a organismelor instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2012 - Proiecte de recomandări ale Consiliului (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

toate

- Propunere de decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

AGRI, INTA

2) de deputați, propuneri de rezoluție (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la accesul echitabil al minorilor la asistență medicală (B7-0170/2014)
retrimis fond: FEMM
aviz: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la fenomenul corupției în Europa și în lume (B7-0174/2014)
retrimis fond: AFET
aviz: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la situația din Yemen (B7-0175/2014)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea condusului în stare de ebrietate (B7-0176/2014)
retrimis fond: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea cancerului (B7-0177/2014)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea risipei de alimente (B7-0178/2014)
retrimis fond: AGRI
aviz: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la economia reciclării și rolul activ al cetățenilor europeni (B7-0179/2014)
retrimis fond: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini Niccolo Rinaldi. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea etichetării transparente pentru produsele alimentare (B7-0180/2014)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la violențele din Bosnia (B7-0181/2014)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la situația din Găgăuzia (B7-0182/2014)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la reforma sectorului social în China (B7-0183/2014)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la paritatea de gen în accesul la piața muncii (B7-0184/2014)
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la obstacolele financiare în calea mobilității studenților (B7-0195/2014)
retrimis fond: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la negocierile UE-Cuba (B7-0196/2014)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la presupuse nereguli în blocarea unor loturi de vin italian în Germania (B7-0197/2014)
retrimis fond: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la destinderea relațiilor dintre Republica Populară Chineză și Republica Chineză (B7-0198/2014)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la activitățile culturale și sportive ca instrument de participare pentru persoanele cu dizabilități (B7-0199/2014)
retrimis fond: EMPL
aviz: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la libertatea presei în Turcia (B7-0200/2014)
retrimis fond: AFET
aviz: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea agresiunii online (B7-0208/2014)
retrimis fond: LIBE
aviz: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la protecția sănătății copiilor și reducerea cheltuielilor de sănătate (B7-0209/2014)
retrimis fond: ENVI
aviz: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la difuzarea tehnicilor roboticii în domeniul sănătății (B7-0210/2014)
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la containerele inteligente pentru evacuarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) (B7-0211/2014)
retrimis fond: ENVI

- Adam Bielan. Propunere de rezoluție referitoare la protecția minorităților în Myanmar/Birmania (B7-0213/2014)
retrimis fond: AFET

- Adam Bielan. Propunere de rezoluție referitoare la astm (B7-0214/2014)
retrimis fond: ENVI


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind modificarea structurii sale organizaționale.

În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar, Comisia Europeană a informat Autoritatea bugetară cu privire la transferul de credite disociate și nedisociate din 2013 în 2014.


4. Situația din Venezuela (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Venezuela (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări pusă în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Antonio Masip Hidalgo, şi Gabriel Mato Adrover.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan şi Seán Kelly.

A intervenit Algirdas Šemeta.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela 2014/2600(RSP) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2014/2600(RSP) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 27.2.2014.


5. Consecințele unor condiții meteorologice nefavorabile în diverse state membre (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Consecințele unor condiții meteorologice nefavorabile în diverse state membre (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, în numele Grupului PPE, Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Nicole Sinclaire, neafiliată, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela şi Tanja Fajon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos şi Francisco José Millán Mon.

A intervenit Davor Ivo Stier.

A intervenit Algirdas Šemeta.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I - Viitorul politicii UE în materie de vize (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000028/2014) adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, adresată Comisiei: Viitorul politicii UE în materie de vize (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon şi-a prezentat raportul.

Juan Fernando López Aguilar a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Iosif Matula şi Andrej Plenković.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Tanja Fajon.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski şi Tatjana Ždanoka, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, referitoare la viitorul politicii UE în materie de vize (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 27.2.2014 şi punctul 10.4 al PV din 27.2.2014.


7. SOLVIT (prezentare succintă)

Raport referitor la SOLVIT [2013/2154(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt şi Marino Baldini.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.1 al PV din 27.2.2014.


8. Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (prezentare succintă)

Raport referitor la măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii [2013/2150(INI)] - Comisia pentru pescuit - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportori: Dolores García-Hierro Caraballo şi Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo şi Raül Romeva i Rueda au prezentat raportul.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula şi Maria do Céu Patrão Neves.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.15 al PV din 27.2.2014.


9. Taxele pentru copierea privată (prezentare succintă)

Raport referitor la taxele pentru copierea privată [2013/2114(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström şi Zbigniew Zaleski.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.16 al PV din 27.2.2014.


(Şedinţa, suspendată la 11.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


10.1. SOLVIT (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la SOLVIT [2013/2154(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0164)


10.2. Ordinul european de anchetă ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

INIȚIATIVA STATELOR MEMBRE, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0165)


10.3. Regimul vizelor pentru resortisanții țărilor terțe ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0166)


10.4. Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în UE *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0167)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


10.5. Controlul persoanelor la frontierele externe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Croația și Cipru a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0168)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0168)


10.6. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0169)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0169)

Intervenţii

Mariya Gabriel (raportoare), înaintea votării.


10.7. Situația din Ucraina (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 şi B7-0224/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0219/2014

(care înlocuieşte B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 şi B7-0224/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere şi Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala şi Wolfgang Kreissl-Dörfler, în numele Grupului S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein şi Marian Harkin, în numele Grupului ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR;

Adrian Severin, neafiliat.

Adoptat (P7_TA(2014)0170)

(Propunerea de rezoluţie B7-0221/2014 a devenit caducă.)

Intervenţii

Zbigniew Zaleski, înaintea votării.

Elmar Brok, pentru a propune un amendament oral la punctul 5, care a fost reținut.

Helmut Scholz, pentru a propune un amendament oral la punctul 10, care a fost reținut.

Elmar Brok, pentru a propune un amendament oral la punctul 14, care a fost reținut.

Jacek Saryusz-Wolski, pentru a propune un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reținut.

Krzysztof Lisek, pentru a propune un amendament oral vizând inserarea unui nou text după punctul 22, care a fost reținut.


10.8. Situația din Irak (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 şi B7-0193/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0188/2014

(care înlocuieşte B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 şi B7-0192/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek şi Salvador Sedó i Alabart, în numele Grupului PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa şi Libor Rouček, în numele Grupului S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Struan Stevenson, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0171)

(Propunerea de rezoluţie B7-0193/2014 a devenit caducă.)


10.9. Utilizarea dronelor înarmate (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 şi B7-0206/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0201/2014

(care înlocuieşte B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 şi B7-0206/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli şi Anne Delvaux, în numele Grupului PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Iñaki Irazabalbeitia Fernández, în numele Grupului Verts/ALE;

Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0172)

(Propunerea de rezoluţie B7-0205/2014 a devenit caducă.)

Intervenţii

Michael Gahler (Grupul PPE), pentru a aduce o precizare la lista de vot a grupului său.

Maria Eleni Koppa, pentru a propune un amendament oral la amendamentul 2, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.


10.10. Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (vot)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) [2013/2078(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul PPE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0173)


10.11. Mandatul european de arestare (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind reexaminarea mandatului european de arestare [2013/2109(INL)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0174)


10.12. Acordul de parteneriat voluntar UE-Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0187/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0175)


10.13. Situația din Venezuela (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 şi B7-0218/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0207/2014

(care înlocuieşte B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 şi B7-0218/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart şi Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan şi Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0176)

(Propunerea de rezoluţie B7-0215/2014 a devenit caducă.)


10.14. Viitorul politicii UE în materie de vize (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0194/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0177)


10.15. Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (vot)

Raport referitor la măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii [2013/2150(INI)] - Comisia pentru pescuit - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportori: Dolores García-Hierro Caraballo şi Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0178)


10.16. Taxele pentru copierea privată (vot)

Raport referitor la taxele pentru copierea privată [2013/2114(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ALDE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0179)

Intervenţii

Jacek Protasiewicz, care a denunțat tratamentul primit la aeroportul din Frankfurt și articolul apărut pe această temă într-un ziar german (Președintele a comunicat că instanțele competente vor fi sesizate cu privire la acest incident).


11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Poziţiile Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului european și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
retrimis fond: EMPL

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor și al amortizoarelor de zgomot de înlocuire, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivei 70/157/CEE (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
retrimis fond: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 28 februarie 2014.


13. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(Vot miercuri 26 februarie 2014)

Raport Klaus-Heiner Lehne şi Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Raport Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková şi Charles Tannock

Raport Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Vot joi 27 februarie 2014)

Raport Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková şi Seán Kelly

Raport Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Raport Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly şi Elena Băsescu

Recomandare Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Situația din Ucraina - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Situația din Irak - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan şi Seán Kelly

Utilizarea dronelor înarmate - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock şi Adam Bielan

Raport Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan şi Philip Claeys

Raport Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Situația din Venezuela - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan şi Seán Kelly

Viitorul politicii UE în materie de vize - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock şi Adam Bielan

Raport Dolores García-Hierro Caraballo şi Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Raport Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková şi Adam Bielan.


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


15. Decizii privind anumite documente

Recomandări adresate Consiliului (articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2014/2017(INI))
(aviz: DEVE)

- Recomandare adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky (2014/2016(INI)) .


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 10 martie 2014 şi 13 martie 2014.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate