Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 163k
Četrtek, 27. februar 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Razmere v Venezueli (razprava)
 5.Posledice slabih vremenskih razmer v več državah članicah (razprava)
 6.Vizumske obveznosti za državljane tretjih držav ***I - Prihodnost vizumske politike EU (razprava)
 7.SOLVIT (kratka predstavitev)
 8.Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk (kratka predstavitev)
 9.Dajatve za zasebno kopiranje (kratka predstavitev)
 10.Čas glasovanja
  
10.1.SOLVIT (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Evropski preiskovalni nalog ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Vizumske obveznosti za državljane tretjih držav ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Kontrola oseb na zunanjih mejah ***I (glasovanje)
  
10.6.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (glasovanje)
  
10.7.Razmere v Ukrajini (glasovanje)
  
10.8.Razmere v Iraku (glasovanje)
  
10.9.Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (glasovanje)
  
10.10.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012) (glasovanje)
  
10.11.Evropski nalog za prijetje (glasovanje)
  
10.12.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (glasovanje)
  
10.13.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  
10.14.Prihodnost vizumske politike EU (glasovanje)
  
10.15.Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk (glasovanje)
  
10.16.Dajatve za zasebno kopiranje (glasovanje)
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Razrešnica Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 – osnutek priporočila Sveta (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

vsi

- Razrešnica za izvajalske agencije v zvezi z izvrševanjem proračuna za proračunsko leto 2012 – osnutek priporočil Sveta (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

vsi

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za proračunsko leto 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deveti ERS) za proračunsko leto 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deseti ERS) za proračunsko leto 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica, ki se podeli skupnim podjetjem glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2012 – osnutek priporočil Sveta (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Razrešnica organom, ustanovljenim na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2012 – osnutek priporočil Sveta (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

vsi

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

AGRI, INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 120 Poslovnika)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o enakem dostopu do zdravstvenih storitev za otroke (B7-0170/2014)
posredovano pristojni: FEMM
mnenje: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o pojavu korupcije v Evropi in v svetu (B7-0174/2014)
posredovano pristojni: AFET
mnenje: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o razmerah v Jemnu (B7-0175/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o preprečevanju vožnje v vinjenem stanju (B7-0176/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o preprečevanju raka (B7-0177/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o preprečevanju potrate hrane (B7-0178/2014)
posredovano pristojni: AGRI
mnenje: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o dejavnosti recikliranja in aktivni vlogi evropskih državljanov (B7-0179/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini in Niccolo Rinaldi. Predlog resolucije o priznavanju preglednega označevanja živilskih proizvodov (B7-0180/2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o nasilju v Bosni (B7-0181/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o razmerah v Gagavziji (B7-0182/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o reformi socialnega sektorja na Kitajskem (B7-0183/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o enakosti spolov pri dostopu do trga dela (B7-0184/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o finančnih ovirah za mobilnost študentov (B7-0195/2014)
posredovano pristojni: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o pogajanjih med EU in Kubo (B7-0196/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o domnevnih nepravilnostih pri blokiranju nekaterih pošiljk italijanskega vina v Nemčiji (B7-0197/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o zmanjšanju napetosti med Ljudsko republiko Kitajsko in Republiko Kitajsko (B7-0198/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o kulturnih in športnih dejavnostih kot instrumentu za sodelovanje invalidov (B7-0199/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o svobodi tiska v Turčiji (B7-0200/2014)
posredovano pristojni: AFET
mnenje: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o boju proti vrstniškemu nasilju na spletu (B7-0208/2014)
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o varstvu zdravja otrok in zmanjšanju zdravstvenih izdatkov (B7-0209/2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o boljšem poznavanju robotskih tehnik na področju zdravstva (B7-0210/2014)
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o inteligentnih zabojnikih za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) (B7-0211/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Adam Bielan. Predlog resolucije o zaščiti manjšin v Burmi/Mjanmaru (B7-0213/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Adam Bielan. Predlog resolucije o astmi (B7-0214/2014)
posredovano pristojni: ENVI


3. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 50(1) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu Odbora regij o spremembi njegovega kadrovskega načrta.

V skladu s členom 13(1) in (2) finančne uredbe je Evropska komisija proračunski organ obvestila o prenosu diferenciranih in nediferenciranih proračunskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014.


4. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Antonio Masip Hidalgo, in Gabriel Mato Adrover.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan in Seán Kelly.

Govoril je Algirdas Šemeta.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli 2014/2600(RSP) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García in María Muñiz De Urquiza v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 27.2.2014.


5. Posledice slabih vremenskih razmer v več državah članicah (razprava)

Izjava Komisije: Posledice slabih vremenskih razmer v več državah članicah (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v imenu skupine PPE, Derek Vaughan v imenu skupine S&D, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela in Tanja Fajon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos in Francisco José Millán Mon.

Govoril je Davor Ivo Stier.

Govoril je Algirdas Šemeta.

Razprava se je zaključila.


6. Vizumske obveznosti za državljane tretjih držav ***I - Prihodnost vizumske politike EU (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000028/2014), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Komisiji: Prihodnost vizumske politike Evropske unije (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon je predstavila poročilo.

Juan Fernando López Aguilar je predstavil vprašanje.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Iosif Matula in Andrej Plenković.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Tanja Fajon.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski in Tatjana Ždanoka v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o prihodnosti vizumske politike Evropske unije (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 27.2.2014 in točka 10.4 zapisnika z dne 27.2.2014.


7. SOLVIT (kratka predstavitev)

Poročilo o mreži SOLVIT [2013/2154(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt in Marino Baldini.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 27.2.2014.


8. Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk (kratka predstavitev)

Poročilo o posebnih ukrepih v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk [2013/2150(INI)] - Odbor za ribištvo - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Dolores García-Hierro Caraballo in Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo in Raül Romeva i Rueda sta predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula in Maria do Céu Patrão Neves.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika z dne 27.2.2014.


9. Dajatve za zasebno kopiranje (kratka predstavitev)

Poročilo o dajatvah za zasebno kopiranje [2013/2114(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström in Zbigniew Zaleski.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika z dne 27.2.2014.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.35 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. SOLVIT (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o mreži SOLVIT [2013/2154(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0164)


10.2. Evropski preiskovalni nalog ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

POBUDA DRŽAV ČLANIC, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0165)


10.3. Vizumske obveznosti za državljane tretjih držav ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0166)


10.4. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0167)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


10.5. Kontrola oseb na zunanjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah, s katerim Hrvaška in Ciper enostransko priznata nekatere listine kot enakovredne svojim nacionalnim vizumom za tranzit čez svoje ozemlje ali načrtovano bivanje na svojem ozemlju, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, ter o razveljavitvi Odločbe št. 895/2006/ES in Odločbe št. 582/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0168)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0168)


10.6. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0169)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0169)

Govorila je

Mariya Gabriel (poročevalka) pred glasovanjem.


10.7. Razmere v Ukrajini (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 in B7-0224/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0219/2014

(ki nadomešča B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 in B7-0224/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere in Andrej Plenković v imenu skupine PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala in Wolfgang Kreissl-Dörfler v imenu skupine S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein in Marian Harkin v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR;

Adrian Severin samostojni poslanec.

Sprejeto (P7_TA(2014)0170)

(Predlog resolucije B7-0221/2014 je brezpredmeten.)

Govorili so

Zbigniew Zaleski, pred glasovanjem.

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5, ki je bil upoštevan.

Helmut Scholz, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 10, ki je bil upoštevan.

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 14, ki je bil upoštevan.

Jacek Saryusz-Wolski, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.

Krzysztof Lisek, ki je podal ustni predlog spremembe, s katerim se vstavi novo besedilo po odstavku 22, ki je bil upoštevan.


10.8. Razmere v Iraku (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 in B7-0193/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0188/2014

(ki nadomešča B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 in B7-0192/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek in Salvador Sedó i Alabart v imenu skupine PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa in Libor Rouček v imenu skupine S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE;

Tarja Cronberg v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock in Struan Stevenson v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2014)0171)

(Predlog resolucije B7-0193/2014 je brezpredmeten.)


10.9. Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 in B7-0206/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0201/2014

(ki nadomešča B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 in B7-0206/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli in Anne Delvaux v imenu skupine PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE;

Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2014)0172)

(Predlog resolucije B7-0205/2014 je brezpredmeten.)

Govorila sta

Michael Gahler (skupina PPE), ki je podal pojasnilo o glasovalnem seznamu svoje skupine.

Maria Eleni Koppa, ki je predlagala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2. Ker mu je nasprotovalo več kot štirideset poslancev, predlog spremembe ni bil sprejet.


10.10. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012) (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2012 [2013/2078(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Louis Michel (A7-0051/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0173)


10.11. Evropski nalog za prijetje (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o reviziji evropskega naloga za prijetje [2013/2109(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0174)


10.12. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0187/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0175)


10.13. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 in B7-0218/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0207/2014

(ki nadomešča B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 in B7-0218/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart in Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2014)0176)

(Predlog resolucije B7-0215/2014 je brezpredmeten.)


10.14. Prihodnost vizumske politike EU (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0194/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0177)


10.15. Posebni ukrepi v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk (glasovanje)

Poročilo o posebnih ukrepih v skupni ribiški politiki za razvoj vloge žensk [2013/2150(INI)] - Odbor za ribištvo - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Dolores García-Hierro Caraballo in Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0178)


10.16. Dajatve za zasebno kopiranje (glasovanje)

Poročilo o dajatvah za zasebno kopiranje [2013/2114(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ALDE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0179)

Govoril je

Jacek Protasiewicz, ki se je pritožil nad obravnavo, ki je je bil deležen na letališču v Frankfurtu, in nad člankom o tem dogodku, objavljenem v nemškem dnevniku (predsednik je sporočil, da bo vprašanje posredovano pristojnim organom).


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednji stališči, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
posredovano pristojni: EMPL

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
posredovano pristojni: ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 28. februarja 2014.


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 26. februarja 2014)

Poročilo: Klaus-Heiner Lehne in Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Poročilo: Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková in Charles Tannock

Poročilo: Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Čas glasovanja v četrtek, 27. februarja 2014)

Poročilo: Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková in Seán Kelly

Poročilo: Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Poročilo: Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly in Elena Băsescu

Priporočilo: Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Razmere v Ukrajini - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Razmere v Iraku - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan in Seán Kelly

Uporaba oboroženih brezpilotnih letal - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock in Adam Bielan

Poročilo: Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan in Philip Claeys

Poročilo: Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Razmere v Venezueli - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan in Seán Kelly

Prihodnost vizumske politike EU - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock in Adam Bielan

Poročilo: Dolores García-Hierro Caraballo in Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Poročilo: Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková in Adam Bielan.


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


15. Sklepi o določenih dokumentih

priporočila Svetu (člen 121(3) Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu o 69. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (2014/2017(INI))
(mnenje: DEVE)

- Priporočilo Svetu o določitvi skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (2014/2016(INI))


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 10. marca 2014 do 13. marca 2014.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov