Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 mars 2014 - Strasbourg

2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

George Lyon hade meddelat att han hade önskat rösta för förslaget till resolution om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013) den 12 september 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy