Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 marca 2014 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Francesca Barracciu została powołana na członka rządu włoskiego ze skutkiem na dzień 28 lutego 2014 r.

Klaus-Heiner Lehne został powołany na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ze skutkiem na dzień 1 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat mandatu Franceski Barracciu od dnia 28 lutego 2014 r. oraz Klausa-Heinera Lehnego od dnia 1 marca 2014 r. i poinformował o tym fakcie wlaściwe władze krajowe.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności