Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 март 2014 г. - Страсбург

9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица;

- Споразумение между Европейския съюз и Френската Република за прилагане по отношение на общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Правна информация - Политика за поверителност