Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 marca 2014 r. - Strasburg

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- umowy między Unią Eruopejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie;

- umowy między Unią Eruopejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa Unii dotyczącego opodatkowania dochodów z oszczędności oraz współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności