Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2131(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0137/2014

Внесени текстове :

A7-0137/2014

Разисквания :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0201

Протокол
Понеделник, 10 март 2014 г. - Страсбург

11. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за 2012 г. на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) [2013/2131(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu представи доклада.

Изказаха се: Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş и Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, и Ivana Maletić.

Изказаха се: Viviane Reding, Werner Hoyer и Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.22 от протокола от 11.3.2014.

Правна информация - Политика за поверителност