Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2131(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0137/2014

Indgivne tekster :

A7-0137/2014

Forhandlinger :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Afstemninger :

PV 11/03/2014 - 9.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0201

Protokol
Mandag den 10. marts 2014 - Strasbourg

11. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (forhandling)
CRE

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 [2013/2131(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningen.

Talere: Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş og Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, og Ivana Maletić.

Talere: Viviane Reding, Werner Hoyer og Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.22 i protokollen af 11.3.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik