Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2131(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0137/2014

Ingediende teksten :

A7-0137/2014

Debatten :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0201

Notulen
Maandag 10 maart 2014 - Straatsburg

11. Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (debat)
CRE

Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - jaarverslag 2012 [2013/2131(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş en Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Werner Hoyer en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.22 van de notulen van 11.3.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid