Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2131(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0137/2014

Predkladané texty :

A7-0137/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0201

Zápisnica
Pondelok, 10. marca 2014 - Štrasburg

11. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (rozprava)
CRE

Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2012 [2013/2131(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu uviedol správu.

Vystúpili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş a Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, a Ivana Maletić.

Vystúpili: Viviane Reding, Werner Hoyer a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.22 zápisnice zo dňa 11.3.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia