Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2131(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0137/2014

Ingivna texter :

A7-0137/2014

Debatter :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0201

Protokoll
Måndagen den 10 mars 2014 - Strasbourg

11. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 [2013/2131(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, och Ivana Maletić.

Talare: Viviane Reding, Werner Hoyer och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.22 i protokollet av den 11.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy