Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2156(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0073/2014

Predkladané texty :

A7-0073/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 12
CRE 10/03/2014 - 12

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.23
CRE 11/03/2014 - 9.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 10. marca 2014 - Štrasburg

12. Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (rozprava)
CRE

Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012 [2013/2156(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

Inês Cristina Zuber uviedla správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anne Delvaux v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Edite Estrela v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ildikó Gáll-Pelcz, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR a Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Edit Bauer, Zita Gurmai, Angelika Werthmann, Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Biljana Borzan, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sergio Paolo Francesco Silvestris, a Regina Bastos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Marita Ulvskog, Andrew Henry William Brons a Dubravka Šuica.

Vystúpili: Viviane Reding a Inês Cristina Zuber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.23 zápisnice zo dňa 11.3.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia