Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0137(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0112/2014

Внесени текстове :

A7-0112/2014

Разисквания :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0185

Протокол
Понеделник, 10 март 2014 г. - Страсбург

13. Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Sergio Paolo Francesco Silvestris представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso (докладчик по становището на комисията ENVI), Albert Deß, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson и Vicky Ford.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Маруся Любчева, Angelika Werthmann, Alda Sousa и Marc Tarabella.

Изказаха се: Tonio Borg и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 11.3.2014.

Правна информация - Политика за поверителност