Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0137(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0112/2014

Ingediende teksten :

A7-0112/2014

Debatten :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0185

Notulen
Maandag 10 maart 2014 - Straatsburg

13. Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Sergio Paolo Francesco Silvestris leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Britta Reimers, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson en Vicky Ford.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa en Marc Tarabella.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 11.3.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid