Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0137(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0112/2014

Teksty złożone :

A7-0112/2014

Debaty :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0185

Protokół
Poniedziałek, 10 marca 2014 r. - Strasburg

13. Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Sergio Paolo Francesco Silvestris przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Albert Deß w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson i Vicky Ford.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa i Marc Tarabella.

Głos zabrali: Tonio Borg i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 11.3.2014 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności