Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0137(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0112/2014

Predkladané texty :

A7-0112/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0185

Zápisnica
Pondelok, 10. marca 2014 - Štrasburg

13. Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Sergio Paolo Francesco Silvestris uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Albert Deß v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson a Vicky Ford.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa a Marc Tarabella.

Vystúpili: Tonio Borg a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 11.3.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia