Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

14. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andrej Plenković, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Νικος Χρυσόγελος, Marina Yannakoudakis, Γεώργιος Τούσσας, Corneliu Vadim Tudor, László Tőkés, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Margrete Auken, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Rina Ronja Kari, Diane Dodds, Ildikó Gáll-Pelcz και Claudette Abela Baldacchino.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Oleg Valjalo, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Nicole Sinclaire, Roberta Metsola και Marusya Lyubcheva.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου