Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2166(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0133/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0133/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 15
CRE 10/03/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0202

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

15. Επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ) [2013/2166(INL)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0133/2014)

Ο Sven Giegold προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου