Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0131/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0131/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 17
CRE 10/03/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0204

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

17. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013 [2014/2008(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

Ο Jarosław Leszek Wałęsa προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Marino Baldini, Andrej Plenković, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Dubravka Šuica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Csaba Sándor Tabajdi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου