Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. marts 2014 - Strasbourg

19. Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (forelæggelse, fortsat)
CRE

Betænkning om fremtiden for Europas gartnerisektor - vækststrategier [2013/2100(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Miroslav Mikolášik, om Maria do Céu Patrão Neves' ildebefindende, og Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.27 i protokollen af 11.3.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik