Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. marca 2014 - Štrasburg

19. Záhradníctvo (pokračovanie prezentácie)
Doslovný zápis

Správa o budúcnosti európskeho odvetvia záhradníctva – stratégie pre rast [2013/2100(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili: Miroslav Mikolášik, ktorý upozornil na nevoľnosť pani Marie do Céu Patrão Nevesovej, a Tonio Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.27 zápisnice zo dňa 11.3.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia