Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 mars 2014 - Strasbourg

19. Trädgårdsnäringen (fortsättning på redogörelsen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om framtiden för trädgårdsnäringen i Europa – tillväxtstrategier [2013/2100(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Miroslav Mikolášik, om Maria do Céu Patrão Neves svimningsanfall, och Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.27 i protokollet av den 11.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy