Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 10 март 2014 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Петиции
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Ред на работа
 11.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (разискване)
 12.Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (разискване)
 13.Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I (разискване)
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (кратко представяне)
 16.Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (кратко представяне)
 17.Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (кратко представяне)
 18.Градинарството (кратко представяне)
 19.Градинарството (продължение на представянето)
 20.Премахване на изтезанията в световен мащаб (кратко представяне)
 21.Саудитска Арабия (кратко представяне)
 22.Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 25.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (186 kb) Присъствен списък (54 kb) 
 
Протокол (172 kb) Присъствен списък (35 kb) 
 
Протокол (241 kb) Присъствен списък (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност