Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Αναφορές
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συζήτηση)
 12.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (συζήτηση)
 13.Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) ***I (συζήτηση)
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (σύντομη παρουσίαση)
 16.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 (σύντομη παρουσίαση)
 17.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (σύντομη παρουσίαση)
 18.Καλλιέργεια κηπευτικών (σύντομη παρουσίαση)
 19.Καλλιέργεια κηπευτικών (συνέχιση της παρουσίασης)
 20.Εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (σύντομη παρουσίαση)
 21.Σαουδική Αραβία (σύντομη παρουσίαση)
 22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (189 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου