Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 10. marca 2014 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 6.Predloženie dokumentov
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Petície
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Program práce
 11.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (rozprava)
 12.Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (rozprava)
 13.Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) ***I (rozprava)
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Preskúmanie európskeho systému orgánov finančného dohľadu (stručná prezentácia)
 16.Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013 (stručná prezentácia)
 17.Činnosť Výboru pre petície za rok 2013 (stručná prezentácia)
 18.Záhradníctvo (stručná prezentácia)
 19.Záhradníctvo (pokračovanie prezentácie)
 20.Odstránenie mučenia vo svete (stručná prezentácia)
 21.Saudská Arábia (stručná prezentácia)
 22.Posudzovanie a stanovovanie priorít pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 25.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (54 kb) 
 
Zápisnica (165 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia