Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 10 mars 2014 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalande av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 6.Inkomna dokument
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Framställningar
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Arbetsplan
 11.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (debatt)
 12.Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (debatt)
 13.Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) ***I (debatt)
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (kortfattad redogörelse)
 16.Allmänhetens tillgång till handlingar 2011–2013 (kortfattad redogörelse)
 17.Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 (kortfattad redogörelse)
 18.Trädgårdsnäringen (kortfattad redogörelse)
 19.Trädgårdsnäringen (fortsättning på redogörelsen)
 20.Utrotande av tortyr i hela världen (kortfattad redogörelse)
 21.Saudiarabien (kortfattad redogörelse)
 22.Prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (162 kb) Närvarolista (54 kb) 
 
Protokoll (134 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy