Kazalo 
Zapisnik
PDF 218kWORD 165k
Ponedeljek, 10. marec 2014 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sestava Parlamenta
 5.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Peticije
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Razpored dela
 11.Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (razprava)
 12.Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (razprava)
 13.Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) ***I (razprava)
 14.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 15.Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (kratka predstavitev)
 16.Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (kratka predstavitev)
 17.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2013 (kratka predstavitev)
 18.Hortikulturni sektor (kratka predstavitev)
 19.Hortikulturni sektor (nadaljevanje predstavitve)
 20.Odprava mučenja v svetu (kratka predstavitev)
 21.Savdska Arabija (kratka predstavitev)
 22.Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog (kratka predstavitev)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 25.Zaključek letnega zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

George Lyon je sporočil, da je 12. septembra 2013 želel glasovati za predlog resolucije o uporabi načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013).


3. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je podal izjavo o ugrabitvi dobitnice nagrade Saharova 2011 Razan Zajtuneh, ki je bila skupaj z možem in tremi drugimi sirijskimi borci za človekove pravice ugrabljena v predmestju Damaska pred več kot dvema mesecema. Predsedujoči je obsodil vojne zločine in zločine proti človeštvu, zagrešene od začetka državljanske vojne v Siriji, ter zahteval takojšnjo izpustitev talcev. Predsedujoči je povedal, da je bil 8. marca 2014 obeležen Mednarodni dan žena, ter spomnil na podporo Evropske unije ženskam, ki so bile žrtve zadevnih kaznivih dejanj.


4. Sestava Parlamenta

Francesca Barracciu je bila imenovana za članico italijanske vlade. Imenovanje je začelo veljati 28. februarja 2014.

Klaus-Heiner Lehne je bil imenovan za člana Evropskega računskega sodišča. Imenovanje je začelo veljati 1. marca 2014.

V skladu s členom 4(1) in (4) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedežev Francesce Barracciu z 28. februarjem 2014 in Klaus-Heinerja Lehneja s 1. marcem 2014 ter o tem obvestil pristojne nacionalne organe.


5. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v torek, 11. marca 2014, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) in razveljavitvi Sklepa št. 1350/2007/ES (00105/2013/LEX - C7-0102/2014 - 2011/0339(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani (00052/2014/LEX - C7-0099/2014 - 2011/0465(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (00120/2013/LEX - C7-0098/2014 - 2012/0190(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov v zvezi z določenimi pogoji za dostop na trg (00140/2013/LEX - C7-0097/2014 - 2013/0150(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) in razveljavitvi sklepov Sveta 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES in 2006/850/ES (00028/2013/LEX - C7-0096/2014 - 2011/0449(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo, glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (00028/2014/LEX - C7-0095/2014 - 2013/0200(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (00132/2013/LEX - C7-0090/2014 - 2012/0295(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (00116/2013/LEX - C7-0087/2014 - 2011/0299(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020 (00127/2013/LEX - C7-0086/2014 - 2011/0406(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (00126/2013/LEX - C7-0085/2014 - 2011/0405(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (00123/2013/LEX - C7-0084/2014 - 2011/0404(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu (00129/2013/LEX - C7-0083/2014 - 2011/0412(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja (00130/2013/LEX - C7-0082/2014 - 2011/0415(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (00110/2013/LEX - C7-0081/2014 - 2011/0413(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (00128/2013/LEX - C7-0080/2014 - 2011/0411(COD))


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 04/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 05/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 03/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije in azil ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za migracije in azil (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0042/2014)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) v zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega podjetja do leta 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Unije pri evropskem meroslovnem raziskovalnem programu za inovacije in raziskave, ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v drugem programu Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja, ki ga skupaj izvaja več držav članic (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Vicky Ford (A7-0064/2014)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Paul Rübig (A7-0074/2014)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v programu za raziskave in razvoj za podporo pri dejavnem in samostojnem življenju, ki ga izvaja več držav članic (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Claude Turmes (A7-0076/2014)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v programu za raziskave in razvoj, ki ga skupaj izvaja več držav članic ter je namenjen podpori malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

- Poročilo o odpravi mučenja v svetu (2013/2169(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

- Poročilo Kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in zagonska podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest? (2013/2176(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

- Poročilo o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost (2013/2186(INI)) - Odbor PETI - Poročevalec: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

- Poročilo o protiraketnem ščitu za Evropo ter njegovih političnih in strateških posledicah (2013/2170(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Sampo Terho (A7-0109/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

- Poročilo o regionalni vlogi Pakistana in političnih odnosih z Evropsko unijo (2013/2168(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Boris Zala (A7-0117/2014)

- Poročilo o vlogi premoženjskih pravic, lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju (2013/2026(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Nirj Deva (A7-0118/2014)

- Poročilo o izvajanju Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom (2013/2130(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Paulo Rangel (A7-0120/2014)

- Poročilo o oceni pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države (2014/2006(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

- Poročilo o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2013/2147(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Ana Gomes (A7-0125/2014)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

- Poročilo o evropski gastronomski dediščini: kulturni in izobraževalni vidiki (2013/2181(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Santiago Fisas Ayxela (A7-0127/2014)

- Poročilo o stanju in prihodnjih obetih za evropski ribiški sektor v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Tajsko (2013/2179(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato Adrover (A7-0130/2014)

- Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2013 (2014/2008(INI)) - Odbor PETI - Poročevalec: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

- Poročilo s priporočili Komisiji o pregledu Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) (2013/2166(INL)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sven Giegold (A7-0133/2014)

- Poročilo o vidikih zaposlovanja in socialnih vidikih vloge in delovanja trojke (ECB, Komisija in MDS) v zvezi z državami v programu euroobmočja (2014/2007(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

- Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2012 (2013/2131(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

- Poročilo o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (2013/2188(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A7-0139/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)) - Odbor ECON - Odbor LIBE - Poročevalka: Mojca Kleva Kekuš - Poročevalec: Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

- Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

- Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) v obdobju 2011–2013 (2013/2155(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

- Poročilo o preiskavi vloge in delovanja trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v programu euroobmočja (2013/2277(INI)) - Odbor ECON - Poročevalke: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)) - Odbor ECON - Odbor LIBE - Poročevalec: Krišjānis Kariņš - Poročevalka: Judith Sargentini (A7-0150/2014)

- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o razširitvi uporabe Uredbe (EU) št. .../2012 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program Pericles 2020) na nesodelujoče države članice (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

- Poročilo o oceni odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanju prednostnih nalog (2013/2149(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2015, oddelek III – Komisija (2014/2004(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o humanitarnem delovanju oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok (B7-0585/2013 - 2014/2012(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

- Poročilo o poročilu EU o usklajenosti politik za razvoj za leto 2013 (2013/2058(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Charles Goerens (A7-0161/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil varovanja zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)


7. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000005/2014), ki so ga postavili Vital Moreira, Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi, Jan Zahradil in Robert Sturdy v imenu Odbora za mednarodno trgovino Komisiji: Evropska poslovna središča v Aziji (2013/2915(RSP)) (B7-0109/2014);

- (O-000147/2013), ki sta ga postavila Pat the Cope Gallagher in Gabriel Mato Adrover v imenu Odbora za ribištvo Komisiji: Stanje na področju ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (2014/2529(RSP)) (B7-0111/2014);

- (O-000023/2014), ki sta ga postavila Alain Cadec in Gabriel Mato Adrover v imenu Odbora za ribištvo Komisiji: Ohranitev brancina na evropski ravni (2014/2555(RSP)) (B7-0112/2014).


8. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

6. marca 2014

(ime vlagatelja zaupno) (št.0364/2014); Renato Papagni (št.0365/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0366/2014); Horst Jürgen Leditzky (št.0367/2014); Michael Hein (št.0368/2014); Olaf Bergner (št.0369/2014); Tommaso Di Palma (št.0370/2014); Tiziana Mancino (št.0371/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0372/2014); Robert Hale (št.0373/2014); Gemma Muñoz Álvarez (št.0374/2014); Tino Mölsä (št.0375/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0376/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0377/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0378/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0379/2014); Horst Winkler (št.0380/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0381/2014); Emir Alili (št.0382/2014); Rumyan Lozanov (št.0383/2014); Tanja Hrenar (št.0384/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0385/2014); Gerhard Srienz (št.0386/2014); Elena Serrano García (št.0387/2014); Henry Kolhoff (št.0388/2014); Eva Sosa Robin (št.0389/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0390/2014); Nicodim Eugen Lupea (št.0391/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0392/2014); Ignazio Messina (št.0393/2014); Dominique Regout (št.0394/2014); Giuseppina Ranalli (št.0395/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0396/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0397/2014); Lea Ruth Ziebold (št.0398/2014); Franz Döller (št.0399/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0400/2014); Daniel Peña Jordana (št.0401/2014); Josef Pieper (št.0402/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0403/2014); Gabriel Ayala (št.0404/2014); Pura Peris García (št.0405/2014); Jadwiga-Dorota Richter (št.0406/2014); Marisol Ruiz-Meana (št.0407/2014); Oresta Modla (št.0408/2014); Héctor Villazala Alonso (št.0409/2014); Roberta Metsola (št.0410/2014); Stefano Fuschetto (št.0411/2014); Stefano Fuschetto (št.0412/2014); Stefano Fuschetto (št.0413/2014); Stefano Fuschetto (št.0414/2014); Bruno Terriou (št.0415/2014); Karl-Heinz Gunzl (št.0416/2014); Morag Keith (št.0417/2014); Max Kittan (št.0418/2014); Lars Emmermann (št.0419/2014); Christos Νinas (št.0420/2014); Josefa Vañó Revert (št.0421/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0422/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0423/2014); Hugo Campos (št.0424/2014); Joshua Tlapak (št.0425/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0426/2014); Marc Pingen (št.0427/2014); Andrea Cavalcanti (št.0428/2014); Stephane Quartiero (št.0429/2014); Catherine Holz (št.0430/2014); Martina Scharschmiedová (št.0431/2014); Natasha Upsdale (št.0432/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0433/2014); Marcos Antonio Encinas Romero (št.0434/2014); Wilfried Böckmann (št.0435/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0436/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0437/2014); Eleutherios Georgiadis (št.0438/2014); Christopher John Kennelly (št.0439/2014); Arturo Guillermo Lastra Nedwetzki (št.0440/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0441/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0442/2014); Sabine Voigt (št.0443/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0444/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0445/2014); Juan Antonio Bacallado Betancort (št.0446/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0447/2014); Veselka Spasova (št.0448/2014); Heide Keller (št.0449/2014); Boris Kogatov (št.0450/2014); Gisbert Brinkmann (št.0451/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0452/2014); Alberto Siega (št.0453/2014); Laurent Orban (št.0454/2014); Felipe Romero Cambrón (št.0455/2014); Francisco Javier Parrilla Nieto (št.0456/2014); Anne J. Smith (št.0457/2014); María Jesús López Garrido (št.0458/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0459/2014); Gerhard Srienz (št.0460/2014); Elina Rivlina (št.0461/2014); Bruno Terriou (št.0462/2014); Monique Sparla (št.0463/2014); Michele Mezzacappa (št.0464/2014); Aurelia Espina Díaz (št.0465/2014); Willem Michiel Groenewegen (št.0466/2014); Călin Ciprian Iluț (št.0467/2014); María Remedios Alcina Morera (št.0468/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0469/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0470/2014); Bartolomé Serra Bauza (št.0471/2014); Rosita Welcker (št.0472/2014); Tommaso Ziller (št.0473/2014); Armando Tosato (št.0474/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0475/2014); Sandy Mehnert (št.0476/2014); José Luis Cembrano Reder (št.0477/2014); José Luis Cembrano Reder (št.0478/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0479/2014); Patrick Corsi (št.0480/2014); Pentti Korhonen (št.0481/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0482/2014); Daniel Sinsaez Sevilla (št.0483/2014); Ambra Declich (št.0484/2014); Sergei Ivanov (št.0485/2014); Christoph Klein (št.0486/2014); José Hernández Asensio (št.0487/2014); Vanesa Izquierdo García (št.0488/2014); Daan Fonck (št.0489/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0490/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0491/2014); Tomasz Kuszewski (št.0492/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0493/2014); Jonathan Strong (št.0494/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0495/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0496/2014).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 201(13) Poslovnika 6.marca 2014 pristojnemu odboru posredoval peticijo, ki so jo na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


9. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja;

- Sporazum med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z Ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy.


10. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za plenarno zasedanje za marec 2014 (PE 529.498/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.


11. Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (razprava)

Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2012 [2013/2131(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu je predstavil poročilo.

Govorila sta Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş in Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia-Adriana Ţicău, in Ivana Maletić.

Govorili so Viviane Reding, Werner Hoyer in Marian-Jean Marinescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.22 zapisnika z dne 11.3.2014.


12. Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (razprava)

Poročilo o enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji – 2012 [2013/2156(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

Inês Cristina Zuber je predstavila poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Anne Delvaux v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia-Adriana Ţicău, Edite Estrela v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ildikó Gáll-Pelcz, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, in Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Edit Bauer, Zita Gurmai, Angelika Werthmann, Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Biljana Borzan, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sergio Paolo Francesco Silvestris, in Regina Bastos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Marita Ulvskog, Andrew Henry William Brons in Dubravka Šuica.

Govorili sta Viviane Reding in Inês Cristina Zuber.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.23 zapisnika z dne 11.3.2014.


13. Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Sergio Paolo Francesco Silvestris je predstavil poročilo.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Albert Deß v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Britta Reimers v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Julie Girling v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson in Vicky Ford.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa in Marc Tarabella.

Govorila sta Tonio Borg in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 11.3.2014.


14. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Andrej Plenković, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Marina Yannakoudakis, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, László Tőkés, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Margrete Auken, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Rina Ronja Kari, Diane Dodds, Ildikó Gáll-Pelcz in Claudette Abela Baldacchino.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Oleg Valjalo, Charalampos Angourakis, Nicole Sinclaire, Roberta Metsola in Marusya Lyubcheva.


15. Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (kratka predstavitev)

Poročilo s priporočili Komisiji o pregledu Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) [2013/2166(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0133/2014)

Sven Giegold je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, in Seán Kelly.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.24 zapisnika z dne 11.3.2014.


16. Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (kratka predstavitev)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) v obdobju 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

Sophia in 't Veld je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cashman, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Tonino Picula, Ruža Tomašić in Renate Sommer, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.25 zapisnika z dne 11.3.2014.


17. Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2013 (kratka predstavitev)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2013 [2014/2008(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Marino Baldini, Andrej Plenković, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Dubravka Šuica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Csaba Sándor Tabajdi in Seán Kelly.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.26 zapisnika z dne 11.3.2014.


18. Hortikulturni sektor (kratka predstavitev)

Poročilo o prihodnosti evropskega hortikulturnega sektorja - strategije za rast [2013/2100(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Anthea McIntyre je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria do Céu Patrão Neves.

Predsednik je sporočil, da je seja prekinjena zaradi slabosti Marie do Céu Patrão Neves.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 21.40, se je nadaljevala ob 21.45.)


19. Hortikulturni sektor (nadaljevanje predstavitve)

Poročilo o prihodnosti evropskega hortikulturnega sektorja - strategije za rast [2013/2100(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly in Czesław Adam Siekierski.

Govorila sta Miroslav Mikolášik, o slabosti Marie do Céu Patrão Neves, in Tonio Borg (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.27 zapisnika z dne 11.3.2014.


20. Odprava mučenja v svetu (kratka predstavitev)

Poročilo o odpravi mučenja v svetu [2013/2169(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

Véronique De Keyser je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier in Dubravka Šuica.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.28 zapisnika z dne 11.3.2014.


21. Savdska Arabija (kratka predstavitev)

Poročilo o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki [2013/2147(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0125/2014)

Ana Gomes je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Dubravka Šuica in Davor Ivo Stier.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.29 zapisnika z dne 11.3.2014.


22. Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog (kratka predstavitev)

Poročilo o oceni odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanju prednostnih nalog [2013/2149(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

Paweł Robert Kowal je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier in Marusya Lyubcheva.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika z dne 12.3.2014.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 529.495/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.


25. Zaključek letnega zasedanja

Zasedanje 2013-2014 Evropskega parlamenta je bilo zaključeno.

Skladno z določbami Pogodbe se bo Parlament sestal jutri, v torek, 11. marca 2014, ob 8.30.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotov, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Opravičeni:

Bufton, Dehaene, Ferreira Elisa, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos, Petrović Jakovina

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov