Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 134 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2014-2015 została otwarta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności