Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург

3. Внесени документи

Следните документи бяха внесени от парламентарни комисии:

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI - Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI - Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Правна информация - Политика за поверителност