Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra udvalgene modtaget følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik