Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Juridische mededeling - Privacybeleid