Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg

3. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności