Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg

3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto správy parlamentných výborov:

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia