Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy