Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk

4. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Rusko: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Blatném náměstí (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo a Marc Tarabella za skupinu S&D o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Phil Bennion za skupinu ALDE o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek a Iñaki Irazabalbeitia Fernández o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa a Dubravka Šuica za skupinu PPE o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0250/2014).

II.   Zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock za skupinu ECR o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Gianni Pittella za skupinu S&D o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Phil Bennion za skupinu ALDE o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah a Dubravka Šuica za skupinu PPE o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGLo zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0258/2014).

III.   Bezpečnost a obchodování s lidmi na Sinaji (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan za skupinu ECR o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo a Marc Tarabella za skupinu S&D o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula a Phil Bennion za skupinu ALDE o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier a Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0262/2014).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí