Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0250/2014).

II.   Raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella en Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0258/2014).

III.   Veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier en Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0262/2014).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid