Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg

4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen şi Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek şi Iñaki Irazabalbeitia Fernández, referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa şi Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia (B7-0250/2014).

II.   Demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella şi Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, referitoare la demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica şi Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, referitoare la demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah şi Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea (B7-0258/2014).

III.   Securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula şi Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, referitoare la securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier şi Jarosław Leszek Wałęsa, în numele Grupului PPE, referitoare la securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la securitatea și traficul de ființe umane în Sinai (B7-0262/2014).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate