Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0077/2012

Внесени текстове :

A7-0077/2012

Разисквания :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0189

Протокол
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург

5. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Skinner, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Sirpa Pietikäinen и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati и Ivana Maletić.

Изказаха се: Tonio Borg и Burkhard Balz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 11.3.2014.

Правна информация - Политика за поверителност