Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0077/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0077/2012

Keskustelut :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0189

Pöytäkirja
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg

5. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Skinner S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Sirpa Pietikäinen ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Burkhard Balz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2014, kohta 9.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö