Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0006(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0077/2012

Teksty złożone :

A7-0077/2012

Debaty :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0189

Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg

5. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Skinner w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Sirpa Pietikäinen i Ildikó Gáll-Pelcz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Tonio Borg i Burkhard Balz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 11.3.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności