Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0024(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0140/2014

Разисквания :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0190

Протокол
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург

6. Информация, придружаваща паричните преводи ***I - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информация, придружаваща паричните преводи [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Mojca Kleva Kekuš и Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (заместващ докладчика Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini и Timothy Kirkhope представиха своите доклади.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Bill Newton Dunn (докладчик по становището на комисията DEVE), Antonio López-Istúriz White (докладчик по становището на комисията JURI), Peter Simon, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy и Graham Watson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Слави Бинев, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro и James Nicholson.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jaroslav Paška.

Изказаха се: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 11.3.2014 и точка 9.12 от протокола от 11.3.2014.

°
° ° °

Председателят приветства с добре дошли група млади социалисти от провинция Сиудад Реал.

Правна информация - Политика за поверителност