Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0181(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0143/2014

Ingediende teksten :

A7-0143/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0181

Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

9.2. Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0181)

Het woord wordt gevoerd door:

Derk Jan Eppink (rapporteur) om op grond van artikel 57, lid 2, van het Reglement, voor te stellen het verslag terug te verwijzen naar de commissie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid