Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0279(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0061/2014

Ingediende teksten :

A7-0061/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0183

Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

9.4. Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0183)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Juridische mededeling - Privacybeleid