Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0158/2014

Ingivna texter :

A7-0158/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0184

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

9.5. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − textilier) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0184)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy