Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0137(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0112/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0112/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0185

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.6. Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Με δεδομένο ότι έχει κληθεί η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Κανονισμού, να αποσύρει την πρότασή της, η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένη να την αποσύρει.

Παρεμβαίνει ο Paolo De Castro, πρόεδρος της επιτροπής AGRI, για να ζητήσει να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του Κανονισμού. Το αίτημα γίνεται δεκτό με ΟΚ (574 υπέρ, 90 κατά, 10 αποχές).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0185)

Παρεμβάσεις

Κρίτων Αρσένης, πριν απο την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου