Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0137(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0112/2014

Ingediende teksten :

A7-0112/2014

Debatten :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0185

Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg

9.6. Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

De Commissie was verzocht overeenkomstig artikel 56, lid 1, van het Reglement haar voorstel in te trekken maar Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) heeft verklaard dat zij hiertoe niet bereid was.

Het woord wordt gevoerd door Paolo De Castro, voorzitter van de Commissie AGRI, om overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement om een stemming te verzoeken over de ontwerpwetgevingsresolutie. Dit verzoek werd goedgekeurd met HS (574 voor, 90 tegen, 10 onthoudingen).

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0185)

Het woord werd gevoerd door:

Kriton Arsenis, na de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid